Състояние на превода

Превод на KDE 4

Текущо състояние на превода можете да видите ТУК. Можете да теглите файловете от там директно през браузъра като просто като щракате върху тях и ги записвате.

Следните преводачи работят по локализацията (в азбучен ред):

  • Милен Иванов
  • Тодор Вачков
  • Тодор Цанков
  • Ясен Праматаров

неактивни в момента

 • Васил Стоев
 • Красимир Чонов
 • Петър Тушков
 • Светослав Стефанов

Част от задачите, по които се работи:

  • обща редакция и проверки за грешки – Тодор Вачков, Ясен Праматаров
  • extragear-graphics/* – Тодор Цанков
  • extragear-network/*choqok – Петър Тушков
  • kdebase/* – Ясен Праматаров
  • kdeedu/marble* – Светослав Стефанов
  • extragear-utils/krusader – Милен Иванов
  • kdegames/* – Петър Тушков
  • kdenetwork/* – Красимир Чонов
  • kdevelop/kdevelop – Васил Стоев
  • kdevelop/kdevgdb – Васил Стоев

Изберете си файлове и уведомете координатора, както е описано тук.

Пожелаваме ви успешна и плодотворна работа!